top of page

Om Svenska Naturmedicinska Sällskapet

SNS ett förbund för välutbildade yrkesutövare inom Traditionell Medicin/Komplementär och Alternativ Medicin (TM/KAM).

SNS bildades 1975 i syfte att gagna alla verksamma och seriöst arbetande yrkesutövare inom alternativa behandlingsformer.

Att bidra till att dessa yrkesutövare får en mer accepterad ställning i samhället ser vi som en självklarhet. Genom högt ställda krav på såväl grundmedicinska som terapeutiska kunskaper verkar SNS för att ledamöterna/medlemmarna håller en hög kunskapsnivå. SNS vill bidra till att yrkesutövarna ska bli bättre rustade för sina uppgifter i människors tjänst.

SNS borgar för att samtliga ledamöter har basmedicinsk utbildning motsvarande minst 60 högskolepoäng och gedigna kunskaper inom TM/KAM. SNS borgar även för att samtliga ledamöter/medlemmar har giltig ansvarsförsäkring.

SNS erbjuder service och information, ger tillgång till SNS årliga kongresser, föreläsningar samt vidareutbildningar.

Därutöver stödjer SNS även studerande inom TM/KAM genom Jubileumsfonden, som är ett försök till att motivera studerande inom naturmedicinen.

Våra medlemmars styrka är mångfald

Våra medlemmar är diplomerade Homiatriker, vilket är en utbildning som funnits i över 25 år i Sverige via NMF Education i Stockholm. SNS yrkesutövare har en bred kunskap inom flera terapier vilket leder till en ökad förståelse för patientens problem. Terapeuten kan därmed behandla patienten med för den passande kombinationsterapin. Det har visat sig vara effektivt, snabbt och säkert.

Homiatrik/Kombinationsterapi är en kunskap som sällskapet försöker bevara genom att variera innehållet vid konferenser och föreläsningar. Således erbjuds ledamöter/medlemmar att delta i utbildning utanför deras huvudterapi, för att på så sätt bredda deras kunnande.

 

Kommittén för Alternativ Medicin i Sverige (KAM)…

är en branschorganisation för förbund och skolor inom TM/KAM som SNS är ansluten till. KAM auktorisera och kvalitetssäkrar årligen enskilda yrkesutövare, allt för patientens säkerhet. Detta är något som SNS strävar efter att samtliga medlemmar skall vara.

SNS har upprättat egna etiska regler, men följer även de som KAM har upprättat för branschens yrkesutövare. Som medlem i SNS är ledamöterna förbundna att följa dessa vilket bl.a. innebär att yrkesutövaren har tystnadsplikt.

Några av våra samarbetspartner är:

• I.F.P.B - Int. Federation for Proprioceptive and Biomechanical Terapies 
• KAM - Kommittén för Alternativ Medicin

bottom of page