top of page

Irisdiagnostik

Detta är en analysmetod där en välutbildad terapeut vid undersökning av ögats iris och dess omliggande vävnader får en uppfattning om kroppens tillstånd.

Det går ej att se vilka symtom som uppstått av kroppens störningar utan endast orsaken till dessa påvisas i ögat.

bottom of page