top of page

Homeopati

Ordet kommer ur grekiskans homeos "lika" och pathos "lidande". Homeopati är ett medicinalsystem utvecklat av den tyske läkaren Samuel Hahnemann. Grundprincipen som den homeopatiska metodiken bygger på är att ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk individ kan hjälpa samma symptom hos en sjuk individ, vilket sammanfattas i tesen "lika botar lika”. Syftet med homeopatisk behandling är att tillföra exakt den stimulans kroppen behöver för att kunna läka sig själv.

 

En naturmedicinsk yrkesutövare som i dag ordinerar en homeopatisk behandling i Sverige, har tillgång till preparat som är registrerade av läkemedelsverket. Homeopatin har existerat i över två hundra år och de homeopatiska läkemedlen framställs utifrån substanser från växter, mineraler och djurriket.

bottom of page