Tyvärr måste vi skjuta på årsmötet på grund av händelser utom vår kontroll.

Årsmötet kommer att hållas via zoom söndagen den 9 maj 2021 kl. 19. 

Originalkallelsen skickades ut via brev. Ny kallelse kommer att skickas ut via mejl. 

/Styrelsen