top of page

Årsmötet kommer att hållas torsdag 9 mars 2023 kl 19.00 via Zoom.

 

Föreläsningarna/fortbildningen kommer att vara lördag-söndag 18–19 mars 2023 i Göteborg.

 

Vi kommer åter att ha vår kongress tillsammans med SNLF (Svenska Naturläkarförbundet). Det innebär att vi har gemensam föreläsare och gemensamma måltider men att vi har egna årsmöten. På lördag samlas vi till middag för en trevlig mingelkväll.

 

Styrelsen har valt att ha Årsmöteskongressen tillsammans med SNLF för att fortsätta lära känna varandra för att kunna fundera på utökat samarbete och en eventuell sammanslagning i framtiden med dem.

 

​Plats: Apple Hotell & Konferens, Torpavallsgatan 6, Göteborg

www.applehotel.se  tel:031-251100

Var gärna ute i god tid och boka rum, eftersom det finns risk att det blir fullt.

För att få rabatten som hör till kongressen uppge att det gäller ”Svenska Naturläkarförbundets kongress”.

 

Vi startar kongressen med föreläsning kl.09.00 på lördagen och avslutar med lunch kl.12.30 på söndag. Läs mer om föreläsningarna på nästa sida. Det kommer även att finnas möjlighet att lyssna på dem via Zoom.

Deltagandet för föreläsningarna är kostnadsfritt under förutsättning att du med på årsmötet, annars kostar de 750 kr. SNS står för kostnaden för fika och mat. Har du någon som vill vara med och inte är medlem i SNS kostar föreläsningarna 2900 kr. Eventuellt hotellrum bokar och betalar du själv.

 

Anmäl dig senast tisdag 28 februari 2023 till info@sns.nu eller till Jessica Kann Wallin på mobil: 070–6020111.

 

Till dig som ska vara med på Zoom skickas länkarna till årsmötet ut dagen före.

 

 

 

Vi ser fram emot trevlig och intressant kongress där vi hoppas få träffa så många av oss ”SNSare” som möjligt.

 

Fortbildningens tema är infektionssjukdomar och föreläsarnas senaste nyheter och upptäckter.

 

Lördag 18 mars 2023

09:00 – 10:30                Armin/Leona

10:30 – 11:00                Paus

11:00 – 12:30                Armin/ Leona

12:30 – 13:30                Lunch

13:30 – 14 .45               Armin/Leona

14:45 – 15:15                Paus

15:15 – 16:30                Leona/Armin

17:00                            Medlemsmöte för SNS och Årsmöte för SNLF

19:00                            Gemensam middag

 

Söndag 19 mars 2023

09:00 – 10:30                Armin/Leona

10:30 – 11:00                Paus

11:00 – 12:00                Leona

12:00 – 12:30                Q&A Armin, Leona

12:30 – 13:30                Lunch

 

Leona

1. TICKPLEX's global perspective (summary of emerging diagnostics)

2. Phytochemicals and tick-borne diseases (relate to the trends in tick-borne disease research)

3. Persistent tick-borne diseases; what we know so far

 

Armin

1. Tick-borne infections: symptoms, diagnostic tests and therapy options

2. Post Covid and other viral infections: symptoms, diagnostic tests and therapy options

3. CFS, MS, autoimmune diseases and other syndromes: Bacteria and viral infections in focus

4. Cancer: Bacteria and viral infections in focus”

DR ARMIN SCHWARZBACH MD PhD & CEO Armin är specialist på laboratoriemedicin och infektionssjukdomar från Augsburg, Tyskland. Han har arbetat med diagnostiska tester för Borrelia och co-infektioner i mer än 20 år. Armin har testat mer än 50 000 patienter för olika slags fästingburna sjukdomar och andra infektioner. Efter att ha fått ett brett spektrum av expertis kände Dr. Schwarzbach igen problemet med okänslighet och brist på standardisering med avseende på Borreliaantikroppar ELI-SA- och immunblodtest. Han åstadkom detta genom att jämföra dessa testresultat med patientens typiska symtom för Lymesjukdom. Dr. Schwarzbach är medlem i det tyska Borreliosis Society, det schweiziska förbundet för fästingburna sjukdomar, det tyska förbundet för klinisk kemi och laboratoriemedicin, den tyska föreningen för medicinska laboratoriespecialister (DGKL) och den australiensiska integrative Medicine Association

 

 

 

 

 

DR LEONA GILBERT är docent i cell- och molekylärbiologi och VD för Te?ted Oy, ett universitets spinoff-företag som har som mål att få patienten testad så att de kan behandlas och återhämta sig snabbare. Leona har över 20 års erfarenhet av forskningsdrivna initiativ som gav värdefulla verktyg för patienter. Hon har en doktorsexamen i bioteknik och en mycket lång erfarenhet av bioinnovation och bio-business. Hon har handlet ett flertal doktorander, MSc och BSc-studenter och hennes olika peer-reviewed artiklar sträcker sig över att omvandla forskningsresultat till translationellt värde med utveckling av nya leveransvektorer såväl som diagnostiska lab-onchip-plattformar. Dessutom visar Leonas publikationer också den grundliga undersökningen av hur ett vanligt virus eller en vanlig bakterie kan bidra till autoimmuna sjukdomar. En annan höjdpunkt i dessa publikationer är demonstrationen av en multidisciplinär bakgrund och samverkan mellan kliniker, mikrobiologer, diagnostiska utvecklare, nanoforskare, fysiker och ingenjörer. Gilberts forskningsinitiativ för kompletta diagnostiska plattformar och klinisk profilering av patienter för fästingburna och autoimmuna sjukdomar kommer att möjliggöra en bättre förståelse för hur kroniska tillstånd kan etableras med infektiösa patogener. Utöver detta är Leona medlem och tidigare styrelseledamot i International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), American MIcrobiology Society, IDSA, Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, Autoimmumity Network, och Scientific Head of Lyme Disease Association of Australia (LDAA). Slutligen har Leona ett mycket nära samarbete med patientgrupper som LDAA, Swedish Borrelios.

bottom of page