top of page

Kiroterapi

Det övergripande syftet med kiroterapibehandling är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. 

Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation samt en mjuk form av justering som består av olika exakta handgrepp. Justeringarna syftar till att återställa ledfunktionen och optimera nervsystemets funktion för att förbättra kroppens läkningsförmåga. 

Behandlingen med kiroterapi utförs primärt med händerna och är därmed en helt naturlig behandlingsform där varken medicinering eller kirurgi ingår. 

Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

bottom of page